لطفا کمی صبر کنید
سامانه اطلاع رسانی مرکز رشد فناوری گناباد
برگزاری کارگاه آموزشی"اصول و ترفندهای خواندن زبان بدن(BL)"کارگاه اصول و ترفندهای خواندن زبان بدن(BL)

برگزاری کارگاه آموزشی"اصول و ترفندهای خواندن زبان بدن(BL)"

کارگاه آموزشی اصول و ترفندهای خواندن زبان بدن(BL) برای هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد فناوری گناباد چهارشنبه 21 آذر ماه برگزار گردید.


فرماندار و برخی از مسئولین از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید بعمل آوردند.

بازدید فرماندار و تعدادی از مسئولین از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید فرماندار و تعدادی از مسئولین از مرکز رشد فناوری گنابادفرماندار و برخی از مسئولین شهرستان چهارشنبه 30آبان 97 از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید بعمل آوردند.
برگزاری کارگاه خلاقیت برای فرزندان خانه ریحانه

برگزاری کارگاه خلاقیت برای فرزندان خانه ریحانه

برگزاری کارگاه خلاقیت برای فرزندان خانه ریحانه
کارگاه خلاقیت برای فرزندان خانه ریحانه پنج شنبه24  آبان 97 در سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

معاونت محترم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مجموعه مرکز رشدفناوری گناباد بازدید نمود.

بازدید آقای مهندس زرگر معاون معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید آقای مهندس زرگر معاون معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مرکز رشد فناوری گناباد
مهندس زرگر معاونت محترم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مجموعه مرکز رشدفناوری گناباد بازدید نمود.
برگزاری جلسه هم اندیشی کارآفرینان با موضوع تخصصی بازاریابی

برگزاری جلسه هم اندیشی کارآفرینان با موضوع تخصصی بازاریابی

برگزاری جلسه هم اندیشی کارآفرینان با موضوع تخصصی بازاریابی

چهارمین جلسه هم اندیشی کارافرینان مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد..

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تشکیل شرکت های دانش بنیان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تشکیل شرکت های دانش بنیان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تشکیل شرکت های دانش بنیان
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تشکیل شرکت های دانش بنیان در مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.
برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد
سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد در سال جاری برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای نوآوری

برگزاری جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری گناباد
جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.
دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد در سال جاری

برگزاری دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد در سال جاری

دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری سال 97برگزار گردید.


 آخرین اخبار  پر بیننده ترین مطالب


Copyright © 2012 - Design and Powered by Pejvak Soft